Grundejerforeningen Rådalsgård II

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 10. juni, 2020 

Hos Andreas Horsted Gregersen

Dagsorden:

  • Opkrævning af kontingent.

Vi vil opkræve kontingent nu (300,-/husstand) på trods af at generalforsamlingen 2020 ikke har været afholdt endnu.

  • Generalforsamling (efter 8- august 2020 – dato og Søfryd)

19. august aftalt. Søfryd bookes (Andreas kontakter Søfryd). Indkaldelsen uddeles start august.

  • Vedligeholdelse af området ved stien til Egesvinget.

Vi er ikke tilfredse. Græsset bliver klippet fint, men øvrig beplantning er endnu ikke klippet. Vi holder øje.

  • Uddeling af beretning, opkrævning og Indkaldelse til Generalforsamling.

Beretning sendes ud sammen med referat efter G.forsamlingen

  • Indkøb af printer og printerpapir (tilbud på printer i Føtex og papir i Netto).

Andreas køber en printer + papir til foreningsbrug

  • Andet

Andreas kontakter bådelauget for info om, hvorvidt der stadig er brug for at der bliver oplæg til generalforsamlingen. Honorar til bestyrelsen udbetales.