Strandudvalget

Årlige rutineopgaver: sørge for at der bliver slået græs på højen 4 til 5 gange årligt. Trimme græs omkring stenene på højen 2 til 3 gange årligt. Slagleklippet området neden for Rådalsvej 1 gang inden Sankt Hans. Sørge for græsslåning ved og omkring gyngerne 10 til 12 gange årligt. Bekæmpelse af bjørneklo ved jollerne. Vi har i årenes løb indkøbt bordbænkesæt. Først for 12 år siden og igen her i år. Gyngerne har været skiftet nogle gange og der er indkøbt faldunderlag i form af barkflis. For ca. 5 år siden satte vi 2 sandkasser op. Disse kunne ikke holde, så de er  nedlagt i år.

For yderligere informationer se under Rådalsgård II fællesarealer ved fjorden.