Fra bestyrelsen

Så faldt det på plads. Vi har lavet en aftale med De grønne Smølfer i Ølstykke.
Pladsen ved stien til Egesvinget, bliver for fremtiden holdt af De Grønne Smølfer. De slår græsset, klipper buskene, rydder sne og salter om vinteren.

Som I sikker alle har bemærket, er kommunen i gang med at skifte fortov på Rådalsvej. Når de er færdige med at skifte fortovet kommer der nyt slidlag på vejen. Dermed skulle udkørslen fra indkørslerne blive ændret, så man ikke risikerer at undervognen/kofangerne skraber imod.
Vi var nogle der blev overraskede over at brolæggerne fortsatte ned af Rådalsvej, da de kom til Humlevej. Vi havde regnet med at Humlevej skulle have nyt fortov.

Jeg har skrevet til kommunen og fået følgende svar tilbage:

Selvom både Rådalsvej og Humlevej er såkaldte klasse 3 veje, så vægter Rådalsvej højere end Humlevej i prioriteringen af vores midler til nye slidlag og fortove. Dette skyldes primært, at Rådalsvej er en gennemgående vej, hvorimod Humlevej er en lukket vej. Humlevej er vurderet i vores tilstandssystem til også at kunne trænge til nyt asfaltslidlag, men den er desværre ikke én af de veje, som vi har prioriteret skulle have nyt asfaltslidlag i 2021, og det er også grunden til, at der heller ikke bliver lavet nye fortove her i 2021.

Desværre har politikkerne valgt fra 2021 at skære kraftigt i de penge, som de afsætter til nye asfaltslidlag. Det betyder, at vi ikke længere kan følge med nedslidningen af vejene, og at der på sigt vil komme et større efterslæb på området. Det er derfor umuligt for mig at sige, hvornår vi når til at skulle asfaltere Humlevej og inden da at renovere fortovene. Når der er for lidt penge til området, vil prioriteringen fremadrettet være at holde de overordnede veje i trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og sidst i prioriteringen vil desværre være lukkede boligveje, som primært kun benyttes af de borgere, som bor på vejen.