Bestyrelsesmøde 29.4.2019

Grundejerforeningen Rådalsgård II

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 29. april, 2019  

Hos Camilla Krogh Hansen

  1. Udkast til referat fra generalforsamlingen blev gennemgået og tilrettet.
  • Datoer for vedligeholdelse af sti til Egesvinget drøftet.

11. juni blev besluttet – med 13. juni som alternativ. Datoerne udmeldes med referatet fra generalforsamlingen.

  • Hjemmeside. Foreningens nye hjemmeside drøftet.
  • Facebookgruppe for foreningens medlemmer drøftet.
  • Forsikringer og bestyrelsesansvar drøftet. Bestyrelsen besluttede at vi, som forening, er nødt til at have styr på forsikringer.
  • Snerydning og græsslåning ved området til Egesvinget drøftet. Jf. ovennævnte punkt, ønsker vi at lønnet arbejde skal sikres med forsikring. Dvs. at kun frivilligt og ulønnet arbejde kan udføres af foreningens medlemmer.
  • Mail til Roskilde Kommune sendt med info om at Andreas Horsted Gregersen er ny formand for foreningen.
  • Nye beboere på Humlevej nævnt – og fremtidig velkomstprocedure drøftet.
  • Datoer for generalforsamling 2020 drøftet.    

Torsdag d. 26. marts, 2020 besluttet.                                                                     

  1. Brug af Grundejerforeningsmappe på Onedrive besluttet, samt at alle referater af bestyrelsesmøder fremadrettet lægges på foreningens hjemmeside.