Møde den 13. november 2020

Vi talte om Strandudvalget og en del om andre grundejerforeningsrelaterede ting. (f. eks. Gebyr for besvarelse af spørgeskemaer fra ejendomsmæglere)

Vi aftalte at der for fremtiden holdes møde en gang årligt. Næste møde er fastsat til den 2. juni klokken 19.00. Stedet bliver sandsynligvis på området ved gyngerne.