Kontingent

Kontingent til foreningen udgør: 500 kr. pr. år
Kontingentet betales forud senest den 1. april for perioden 1. marts til 28. februar efterfølgende år.