Bestyrelsesmøde den 13-11-2019

Grundejerforeningen Rådalsgaard II

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13. november, 2019 
Hos Camilla Krogh Hansen

 1. Overblik over foreningens økonomi
  1. Eventuelle udeståender (manglende betaling fra medlemmer)
 2. Der er pt 2.500,- i udestående kontingent. Der vil blive rykket for betaling
 3. Status på forsikring
 4. Vi har fået forsikringen på plads
 5. Administrationsgebyr til ejendomsmæglere
  1. Vi vil fremover opkræve adm.gebyr når ejendommæglere beder om diverse oplysninger om foreningen. 200,-
 6. Registreringsgebyr for overdragelse (fra køber og sælger)
  1. Dette gebyr kan også opkræves. Det ønsker vi pt. ikke at gøre.
 7. ”Formandsferie”
  1. 5. feb. 2020 er der arrangeret et møde med Roskilde Kommune vedr. samarbejdet mellem kommunen og grundejerforeningen. Camilla tager til mødet.
   1. Punkter til mødet:
    1. Fortovet på Rådalsvej
    2. Andet?
 8. Evt.
  1. Intet til dette punkt