Om Rådalsgård II

Foreningens navn stammer fra Rådalsgård, som oprindeligt besad den jord som området er udstykket fra. Foreningen er stiftet i 1967 og har 59 medlemmer fordelt på Rådalsvej og Humlevej. Medlemskab af foreningen er obligatorisk, hvis man bor indenfor foreningens medlemsområde .Hvis du klikker på menupunktet “Medlemsområde”, kan du på kortet se hvilket område vi dækker.

Kontingent til foreningen udgør: 500 kr. pr. år
Kontingentet betales forud senest den 1. april for perioden 1. marts til 28. februar efterfølgende år.